MOMENTUM

SÖFRES MENTORSKAPSPROGRAM

OM MOMENTUM

Momentum är SÖFREs mentorskapsprogram som är ett mentor-adept-baserat program.
Det ger möjlighet för studenter (adepter) att bli tilldelade varsin mentor i arbetslivet som de kommer ha regelbundna träffar med under ett års tid med start i september.
Under träffarna kan adepten bolla idéer och utbyta erfarenheter, få värdefulla karriärtips av sin mentor och mycket mer.

MOMENTUM I PRAKTIKEN

Under en kick-off i början av programmet kommer du som adept och du som mentor få chansen att introducera er för varandra och skapa en första kontakt samt bestämma hur ofta ni vill ses och hur ni vill hålla kontakten. Kontakten kommer sedan fortlöpa under ett års tid med regelbundna träffar minst tre gånger per termin.

ANSÖKAN

För året 2019/2020 har vi tyvärr stängt ansökan för att bli adept. Nästa chans blir året 2020/2021 där du under hösten kommer att kunna ansöka för att bli adept.

ADEPT

Med Momentum ges du som student en inblick i arbetslivet via en yrkesverksam mentor innan du kommer ut på arbetsmarknaden. SÖFREs bild av mentorskap handlar om att mentorn ska ha en roll som mer liknar ett bollplank än en lärare. Mentorerna är uppdaterade inom sin bransch och har goda erfarenheter av arbetslivet. Tack vare dessa erfarenheter kommer mentorerna kunna bidra med nya synvinklar och perspektiv på din framtid i arbetslivet.

MENTOR

Som mentor får du inte bara möjligheten att inspirera och se en student utvecklas, du kommer även lära dig mycket om dig själv. Mentorskapet kommer stimulera dig som yrkesverksam och ge dig en bättre uppfattning om din egen yrkesroll. Du kommer även få en stor insikt om vad som ingår i dagens utbildningar vilket kan ge dig ett nytt perspektiv på framtidens arbetsmarknad. Utöver kommer du säkerligen att ha väldigt kul på vägen och därför görs allt för att du ska få träffa en av de ambitiösa och förväntansfulla adepter som antagits till programmet.

PROJEKTLEDARE

Sofre Sofresson

Sofre Sofresson

HÅLL DIG UPPDATERAD

Följ oss gärna på Facebook

PROJEKTLEDARE

Sofre Sofresson

Sofre Sofresson

HÅLL DIG UPPDATERAD

Följ oss gärna på Facebook