AKTIVA POÄNG

VAD ÄR AKTIVA POÄNG?

Eftersom SÖFRE är en kåransluten förening så har våra aktiva medlemmar möjlighet att få aktiva-poäng. Dessa poäng ges ut i form av ett intyg vars syfte är att öka studentens chans till att bli antagen till skolans utbytesstudier.

HUR GÅR DET TILL?

En representant från en förenings styrelse, i SÖFREs fall vice ordförande, tar emot och sammanställer informationen om den aktiva medlemmen, kontrollerar att uppgifterna stämmer (tillsammans med relevanta projektledare eller styrelsemedlemmar) och skickar sedan in informationen till SöderS. SöderS beslutar om hur många aktiva-poäng du får och skapar sedan intyget så fort de kan. Sedan meddelar de SÖFREs vice ordförande som går och hämtar ut intygen och lägger dem i vice ordförandes fack Ekonomiska klubben. Vice ordförande meddelar de som ansökt om aktiva-poäng när intygen är färdiga och ligger i klubben. Ekonomiska klubben hittar du i korridoren mellan aulafoajén och Prego.

HUR MÅNGA AKTIVA POÄNG KAN JAG FÅ?

Som aktiv kan du få 7,5 poäng per termin per förening som du är medlem i. Är man aktiv i flera föreningar eller forum som till exempel SÖFRE, TUG, studentrepresentant, volontär i puben så kan du addera dina poäng. Dock är max antal poäng per intyg 30. SÖFRE samlar endast ihop information om personer som är aktiva i föreningen. Har du varit aktiv inom flera föreningar/forum så kontaktar du respektive förenings ordförande.

7,5 aktivapoäng får du om du har varit aktiv under en större del av eller en hel termin. Man får 15 poäng per termin om man är ordförande eller vice ordförande för en förening. Om du endast har varit aktiv under ett fåtal dagar under en termin så får du 3,5 aktivapoäng per termin. Det kan till exempel vara om du har varit företagsvärd eller volontär och har gått på något informationsmöte. Om du har varit aktiv under flera terminer så adderas antalet aktiva-poäng (dock max 30 poäng per intyg).

VEM BESLUTAR OM HUR MÅNGA AKTIVA POÄNG JAG FÅR?

Det är kårens ordförande som tar beslut om hur många aktiva-poäng du får. Om du är missnöjd med antalet aktiva-poäng du har tilldelats så vänder du dig till kårens ordförande på ordf@soders.nu. SÖFREs vice ordförande beslutar alltså inte hur många poäng du får.

NÄR KAN JAG ANSÖKA OM AKTIVA POÄNG?

Det finns ingen tidsbegränsning på hur länge ett intyg gäller eller för hur många år tillbaka du kan söka aktiva-poäng för (återigen max 30 aktiva-poäng totalt). Någon från föreningens styrelse måste dock kunna bekräfta att uppgifterna du uppger stämmer. Aktiva-poäng ges tidigast ut efter avslutad termin. Det innebär att om du är aktiv under till exempel höstterminen så kan du inte få intyget förrän i mitten av januari (när vårterminen har börjat).

HUR STOR VIKT VÄGER AKTIVA POÄNG?

Vid ansökan av skolans utbytesstudier så väger antalet studerade högskolepoäng tyngst. Om du har läst flera terminer har du därmed större chans att bli antagen till utbytesstudier än någon som endast har läst en termin. Därefter tas det hänsyn till din skrivna ansökan, dina betyg och sedan aktiva-poäng. Vad händer om jag tackar nej eller om jag söker utbytesstudier igen? Har man blivit erbjuden utbytesstudier men tackat nej så hamnar man sist ned i skolans prioritering om man söker utbytesstudier igen. Samma sak gäller om man redan har varit på skolans utbytesstudier och söker igen.