STYRELSEN

Detta är styrelsen för verksamhetsåret 2022 och består av 13 styrelsemedlemmar. Styrelsen är föreningens verkställande organ som väljs av och ansvarar inför föreningsstämman. Styrelsen leder föreningens verksamhet och bär ansvaret för att föreningens ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt.

PRESIDIET

ORDFÖRANDE

Jonathan Jonasson

ordforande@sofre.se

VICE ORDFÖRANDE

Johanna Bergh

vice@sofre.se

EKONOMIANSVARIG

Albin Ljungh

ekonomi@sofre.se

ADMINISTRATÖR

Veronica Ortega Jönsson

sekreterare@sofre.se

SOCIALA UTSKOTTET

Sociala utskottet arbetar för att öka mervärdet för medlemmars studietid genom att berika den med olika sociala evenemang i form av fester, sittningar, resor, sportaktiviteter, turneringar och även andra mer spontana häng. Det är dina idéer och ditt engagemang som driver utskottets arbete framåt och det är för dig utskottet finns. Alla är välkomna till sociala utskottet, inga kompetenser eller förkunskaper krävs. Sociala utskottet har flest aktiva av SÖFREs utskott, något som är nödvändigt då utskottet oftast driver flera projekt parallellt. Utskottet arbetar i projektform med en eller fler projektledare samt en projektgrupp per projekt. De två största projekten som ligger under sociala utskottet är Insparken och SkiWeek.

Maya Olsson

ORDFÖRANDE SOCIALA UTSKOTTET

sociala@sofre.se

VICE ORDFÖRANDE SOCIALA UTSKOTTET (EVENT)

Olivia Wikström

sociala@sofre.se

VICE ORDFÖRANDE SOCIALA UTSKOTTET (SPORT)

Sebastian Vergara

sociala@sofre.se

MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET

Marknadsföringsutskottets är de kreativa idésprutorna och skaparnas utskott! Dess främsta uppgift är att informera SÖFREs medlemmar om kommande event och aktuella nyheter. Detta görs genom en mängd olika kanaler så som affischer, SÖFREs hemsida, nyhetsbrev, sociala medier, flyers, inspring på lektioner, personlig kontakt och kreativ marknadsföring. I marknadsföringsutskottet arbetar man mycket med olika designprogram som exempelvis Photoshop, Illustrator och Indesign. Arbetet innefattar även fotografering och filmning. Du arbetar med allt ifrån grafisk produktion till att skriva texter och göra muntlig marknadsföring. Som aktiv ges du kunskap i hur det är att arbeta med de marknadsföringsverktyg som används. Du behöver inte vara en expert från start – men du kan växa till att bli det. Utöver erfarenheter inom marknadsföring och kommunikation får du även erfarenheter inom projektledning och projektarbete.

ORDFÖRANDE MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET

Ellen Jansson

marknadsforing@sofre.se

VICE ORDFÖRANDE MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET

Emil Engström Tyssling

marknadsforing@sofre.se

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Näringslivsutskottet arbetar med att skapa och underhålla kontakten med näringslivet. Dess primära uppgift är att knyta ihop ekonomstudenterna på Södertörns högskola med potentiella arbetsgivare, framtida samarbetspartners samt kunder. Det är även genom näringslivsutskottet som kontakten och avtalsbildningen med SÖFREs sponsorer sker. Som aktiv i utskottet har du möjlighet att redan under din studietid knyta värdefulla kontakter och få ett försprång ut på arbetsmarknaden. Hos näringslivsutskottet ges även en bra utgångspunkt för att utveckla ditt kontaktnätverk samt insikt i hur arbetet i näringslivet fungerar. De största projekten som ligger under näringslivsutskottet är e-day, SÖFREs Entreprenörsdag och Momentum – SÖFREs Mentorskapsprogram.

ORDFÖRANDE NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Hanna Lundvall

naringsliv@sofre.se

VICE ORDFÖRANDE NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Linus Lundahl

naringsliv@sofre.se

UTBILDNINGSUTSKOTTET

Utbildningsutskottet arbetar ständigt med utveckling av nya verktyg för att underlätta studierna för studenterna. Detta görs genom att bland annat anordna olika sorters räknestugor där kunniga studenter som läst kurserna innan hjälper till med att coacha studenter som påbörjat dem. Hittills har det anordnats räknestugor i Företagsekonomi A och Nationalekonomi A. Det anordnas även plugghörnor av utskottet där man samlas under några timmar i en sal och hjälps åt att lösa uppgifter och få hjälp med det man har svårigheter med. Utbildningsutskottet anordnar även föreläsningar som berör olika kunskapsområden. De största projekten som ligger under utbildningsutskottet är SÖFREs Finanssällskap och Deltävlingen SM i Ekonomi.

ORDFÖRANDE UTBILDNINGSUTSKOTTET

Cornelia Haapala Bonta

utbildning@sofre.se

VICE ORDFÖRANDE UTBILDNINGSUTSKOTTET

Edin Jusovic

utbildning@sofre.se