ENGAGERA DIG

Som aktiv i SÖFRE kan du få både erfarenheter och vänner för livet. Nästan alla vi som är aktiva studerar på heltid vilket gör att vår verksamhet är väldigt flexibel och anpassad efter oss som studenter. Det går därför att vara engagerad även om man pluggar mycket och kanske har ett jobb. Du som är aktiv hos oss kan få erfarenheter som projektledning, marknadsföring, sälj, coaching, styrelsearbete, tala inför folk och mycket mera. Det dessa erfarenheter har gemensamt är att alla är på något sätt nödvändiga i arbetslivet – dit vi alla siktar. Att vara aktiv kan därför ge dig ett stort försprång när du så småningom ska ut på arbetsmarknaden och söka jobb.

Södertörns Förenade Ekonomer tillger mängder utav möjligheter för studenter att utvecklas inom olika områden. Att engagera sig i SÖFRE skapar mervärde, erfarenhet och gemenskap för dig som studerar på Södertörns Högskola och det finns ett flertal sätt att göra detta på, med många olika grader av ansvar. SÖFRE arrengerar bl.a. sittningar, fester, workshops och sportevents där samtliga behöver en projektgrupp som blir tillvald och ser till att projektet blir utfört på bästa möjliga sätt. Att vara en del av en projektgrupp till någon av våra mindre arrangemang är ett bra sätt att börja på. Vill man dock ta lite mer ansvar kan man söka till någon av våra större projekt så som SÖFREs arbetsmarknadsdag e-day, SÖFREs mentorskapsprogram Momentum och Insparken.

SÖFRES FYRA UTSKOTT

SÖFRE består av fyra stycken utskott, som också är en del av styreslsen. Dessa utskott är: sociala utskottet, näringslivsutskottet, utbildningsutskottet och marknadsföringsutskottet. Är du nyfiken på hur du kan arbeta med SÖFRE så kommer här en kortare sammanfattning av utskottens verksamhet.

SOCIALA

 • Festplanering
 • Sportevenemang
 • Projektledning
 • Enklare budgetering

NÄRINGSLIV

 • Företagskontakter
 • Planering av event, t.ex. inspirationsföreläsningar

UTBILDNING

 • Kontakt med institutionen
 • Planering av event inom studieteknik och kursspecifika ämnen

MARKNADSFÖRING

 • Layout
 • Inspring
 • Kreativ marknadsföring
 • Film
 • Foto

Samtliga utskott håller regelbundna utskottsmöten där vem som helst är välkommen att delta. Är du sugen på att vara del av ett projekt eller bara få lite insikt i vår verksamhet är det bara att komma på något av våra möten.