ANSÖKNINGSPROCESSEN

ANSÖKNINGSPROCESSEN

SÖFRE har tillsatt en valberedning som kommer att hantera de 13 posterna i styrelsen. Detta betyder att de som söker via valberedningen till posterna: ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, administratör, ordförande sociala utskottet, vice ordförande sociala utskottet (event), vice ordförande sociala utskottet (sport), ordförande utbildningsutskottet, vice ordförande utbildningsutskottet, ordförande näringslivsutskottet, vice ordförande näringslivsutskottet, ordförande marknadsföringsutskottet och vice ordförande marknadsföringsutskottet kommer att genomgå en intervjuprocess. Processen resulterar vidare i ett kompendium där de som sökt genom valberedningen kommer att sammanfattas och skickas ut tillsammans med mötets handlingar. På detta sätt kan årsstämman bekanta sig med den sökande redan innan själva stämman äger rum, något som är mycket fördelaktigt för den sökanden då det på stämman finns för lite tid för att, genom en muntlig presentation, ge en rättvis bild av de sökande. I kompendiet kommer även valberedningens rekommendation för respektive post presenteras.

KANDIDERA TILL STYRELSEN 2024 / NOMINERING

KANDIDERA TILL STYRELSEN / NOMINERING

För att kandidera till en styrelsepost genom valberedningen klickar ni på länken “mall för ansökan”, ladda sedan ned dokumentet, fyll i dokumentet i sin helhet och maila dokumentet i .docx eller PDF format till valberedningen@sofre.se. Sista dag att skicka in ansökan genom valberedningen är söndag den 29/10. Du kan även hjälpa valberedningen genom att nominera lämpliga kandidater till valberedningen, så att de inte går miste om några guldkorn, se länk nedan.

ÖVRIG INFO / TIPS

ÖVRIG INFO / TIPS

OBS! Vill ni inte använda er av valberedningen eller inte hinner skicka in kandidaturen innan utsatt sökstopp kan ni fortfarande kandidera direkt på årsstämman. Hör gärna av dig till valberedningen om du har några frågor och funderingar. Om du har några frågor om posten som du är intresserad av kan du även höra av dig direkt till den person som sitter på den posten idag, se styrelsen.

Lycka till!
Vänliga hälsningar,
Valberedningen