VALBEREDNINGEN

Att tillsätta rätt personer på rätt plats är viktigt för vår förening. Det är valberedningens uppgift att hitta dessa personer för att sedan nominera dessa till styrelseposter och andra viktiga projektledarroller inom SÖFRE. Deras arbete ligger i att ta fram kvalificerade kravprofiler utifrån vilken post som ska tillsättas. Ansökningsunderlag tas fram och sprids sedan till alla medlemmar som då får möjlighet att skicka in sin ansökan till den angivna posten. Valberedningen genomför intervjuer av de sökande för att sedan utvärdera, jämföra och sammanställa resultaten. Valberedningen skriver sedan en välgrundad nominering som lämnas över till styrelsen, S.E.R.O. eller medlemmarna beroende på vilken post som ska tillsättas.

VALBEREDNING 2022

SÖFREs valberedning 22/23 består av Ibrahim Haciyev, Lovisa Granlund och Ella Kalberg.

KONTAKTA VALBEREDNINGEN

Ibrahim Haciyev

Lovisa Granlund

Ella Kalberg