I N S P A R K E N

SÖFRES INSPARK 2021

Insparken

INSPARKEN ÄR ETT EVENT FÖR ALLA NYBLIVNA EKONOMISTUDENTER PÅ SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA.
VAR MED OM STUDENTLIVETS ROLIGASTE EVENT, VAR MED PÅ INSPARKEN

Insparken 2021

ANMÄLAN TILL INSPARKEN 2021 ÖPPNAR DEN XX/XX 2021, FÖLJ LÄNKEN NEDAN FÖR MER INFORMATION

PROJEKTLEDARE

Jonathan Jonasson

Victoria Lunning

HÅLL DIG UPPDATERAD

Följ oss gärna på Facebook för mer information

PROJEKTLEDARE

Jonathan Jonasson

Victoria Lunning

HÅLL DIG UPPDATERAD

Följ oss gärna på Facebook för mer information