FÖRENINGSSTÄMMA

SÖFRES STYRELSE KALLAR TILL EXTRAINSATT FÖRENINGSSTÄMMA!

Den 22 november klockan 16:00 kommer Södertörns Förenade Ekonomers extrainsatta föreningsstämma äga rum i sal MA636.

På den extrainsatta föreningsstämman väljs styrelsen för verksamhetsåret 2024 in. Alla inkomna motioner och propositioner kommer även att behandlas under den extrainsatta föreningsstämman.

Som ordinarie medlem i SÖFRE har du rösträtt på stämman, för att vara ordinarie medlem krävs det att du har studerat på Södertörns högskola under år 2023. Det är viktigt att du som medlem deltar på stämman och gör din röst hörd, för att den bästa styrelsen för verksamhetsåret 2024 ska kunna röstas in. Tänk på att du som medlem kan göra skillnad för hur föreningen kommer att drivas.

Länk till medlemskap: https://hitract.se/hitclub/589 eller https://sofre.se/bli-medlem/ 

HANDLINGAR

Handlingarna behandlar de stadgeändringar styrelsen föreslår, motioner som medlemmar föreslår samt ger en grundläggande sammanställning och presentation av kandidaterna till styrelsen. I handlingarna hittar du även en guide för den extrainsatta årsstämman. Handlingarna publiceras senast 24 timmar innan stämman. 

Motions- och propositionsstopp den 15 november!

Förslag på motioner kan skickas till ordförande@sofre.se

– HÅLLTIDER –

Motions- och propositionsstopp: Senast 15 november

Extrainsatt föreningsstämma: 22 november, kl. 16:00 i MA636