STYRDOKUMENT

STADGAR 2021

Södertörns Förenade Ekonomers stadgar är utformade efter tradition och stark praxis. I stadgan framgår föreningens säte och ändamål men även den individuella medlemmens rättigheter men även skyldigheter. Rättigheter är t.ex rösträtt, närvaranderätt och yttranderätt. Skyldigheter är medlemmens ansvar att verka i enlighet med föreningens syfte, mål och värderingar.

LÄS STADGAR 2021

MEDLEMSPOLICY 2021

Genom att vara eller bli medlem i Södertörns Förenade Ekonomer så har man aktivt valt att efterfölja föreningens Medlemspolicy. Dokumentet rör hela föreningens verksamhet vad gäller bl.a. evenemang och sammanslutningar. I dokumentet finnes även föreningens drog-, alkohol-, och våldpolicy. SÖFREs styrelse förbehåller sig rätten att utföra ändringar i policyn under pågående verksamhetsår om ändringen är av särskild betydelse för verksamheten. Om du som medlem vill föreslå en ändring i policyn så gör du detta genom att skicka in en motion till ett styrelsemöte.

LÄS MEDLEMSPOLICY 2021