STYRDOKUMENT

STADGAR 2023

Södertörns Förenade Ekonomers stadgar är utformade efter tradition och stark praxis. I stadgan framgår föreningens säte och ändamål men även den individuella medlemmens rättigheter men även skyldigheter. Rättigheter är t.ex rösträtt, närvaranderätt och yttranderätt. Skyldigheter är medlemmens ansvar att verka i enlighet med föreningens syfte, mål och värderingar.

LÄS STADGAR 2023

MEDLEMSPOLICY 2023

Genom att vara eller bli medlem i Södertörns Förenade Ekonomer så har man aktivt valt att efterfölja föreningens Medlemspolicy. Dokumentet rör hela föreningens verksamhet vad gäller bl.a. evenemang och sammanslutningar. I dokumentet finnes även föreningens drog-, alkohol-, och våldpolicy. SÖFREs styrelse förbehåller sig rätten att utföra ändringar i policyn under pågående verksamhetsår om ändringen är av särskild betydelse för verksamheten. Om du som medlem vill föreslå en ändring i policyn så gör du detta genom att skicka in en motion till ett styrelsemöte.

LÄS MEDLEMSPOLICY 2023

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR 2023

SÖFREs befattningsbeskrivningar är att ses som en arbetsbeskrivning för föreningens olika befattningar. De olika befattningar som omfattas av denna arbetsbeskrivning är föreningens revisor, styrelsen i sin helhet, respektive styrelsepost, de olika nyckelrollerna som tillsätts av respektive utskott, valberedningen, samt de olika projektledarna för SÖFREs största projekt.

LÄS BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR 2023