INSPARKEN ÄR ETT EVENT FÖR ALLA NYBLIVNA EKONOMISTUDENTER PÅ SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA.
VAR MED OM STUDENTLIVETS ROLIGASTE EVENT, VAR MED PÅ INSPARKEN!