REKRYTERING AV STYRELSE

ANSÖKNINGSPROCESSEN

SÖFRE har tillsatt en valberedning som kommer att hantera de 13 posterna i styrelsen. Detta betyder att de som söker via valberedningen till posterna: ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare, ordförande sociala utskottet, vice ordförande sociala utskottet (event), vice ordförande sociala utskottet (sport), ordförande utbildningsutskottet, vice ordförande utbildningsutskottet, ordförande näringslivsutskottet, vice ordförande näringslivsutskottet, ordförande marknadsföringsutskottet och vice ordförande marknadsföringsutskottet kommer att genomgå en intervjuprocess.

Processen resulterar vidare i ett kompendium där de som sökt genom valberedningen kommer att sammanfattas och skickas ut tillsammans med mötets handlingar. På detta sätt kan årsstämman bekanta sig med den sökande redan innan själva stämman äger rum, något som är mycket fördelaktigt för den sökanden då det på stämman finns för lite tid för att, genom en muntlig presentation, ge en rättvis bild av de sökande. I kompendiet kommer även valberedningens rekommendation för respektive post presenteras.

SÖKER DU EN STYRELSEPOSITION FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022?

Ladda ner mallen till styrelseansökan och maila ditt ifyllda dokument till valberedning@sofre.se. Du kan även hjälpa valberedningen genom att nominera lämpliga kandidater till valberedningen, så att de inte går miste om några guldkorn, detta kan du göra här.

Hör gärna av dig till valberedningen om du har några frågor och funderingar. Om du har några frågor om posten som du är intresserad av kan du även höra av dig direkt till den person som sitter på den posten idag, se styrelsen. OBS! Vill du inte använda dig av valberedningen eller inte hinner skicka in din kandidatur innan utsatt sökstopp kan du fortfarande kandidera direkt på årsstämman.

Lycka till!
Vänliga hälsningar, valberedningen.

Ladda ner ansökan här

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR

FÖRENINGEN SÖKER PERSONER TILL FÖLJANDE POSTER :

ORDFÖRANDE

Som ordförande för Södertörns Förenade Ekonomer är man organisationens firmatecknare och har det övergripande ansvaret för all verksamhet inom föreningen. Ordförande är även, tillsammans med skattmästaren, ansvarig för föreningens ekonomi och ska se till att den sköts på ett tillfredsställande sätt.

VICE ORDFÖRANDE

Som vice ordförande för Södertörns Förenade Ekonomer svarar man, i första hand, till ordförande och ska fungera som ett komplement till denne i det dagliga arbetet. I det fall då ordförande för föreningen avgår under verksamhetsåret förväntas det att vice ordförande övertar ordförandes plats. Utöver detta ansvarar vice ordförande, tillsammans med resterande styrelse, för den löpande verksamheten och därmed organisationens utveckling.

SKATTMÄSTARE

Som skattmästare har man ansvar för föreningens ekonomi och ska se till att den sköts på ett tillfredsställande sätt. Posten innebär att sköta det löpande arbetet under året (budgetarbete, bokföring, fakturering, uppföljning och betalningar). Skattmästaren är även, tillsammans med ordförande och vice ordförande, föreningens firmatecknare.

SEKRETERARE

Sekreterarens huvuduppgift är att ha det övergripande ansvaret för föreningens dokument inom föreningen och förväntas att hålla dessa organiserade, lättillgängliga och arkiverade.