Skip to main content
SÖFRE

Stor efterfrågan på läxhjälp inför hösten

Det har varit ett högt tryck på privatundervisning inför höstterminen 2020, berättar företaget Smartstudies som länge erbjudit läxhjälp med särskild profil mot matematikämnet. Företaget söker nu efter fler studenter som vill göra skillnad som lärare, som ett sidouppdrag till sin utbildning.

Ett viktigt uppdrag man har som förälder är att försöka stötta sina barn så gott det går i sin skolgång. I Sverige är det primärt skolan som ansvarar för barnens utbildning, barnen får kostnadsfri skolgång och undervisas av ämneskunniga lärare som förmedlar viktiga kunskaper till barnen. Men det finns också ett föräldraansvar för barnens skolgång – man förväntas gå på föräldramöten, hjälpa till med läxor och peppa och stötta barnen att lära sig så mycket som möjligt. Det är dock ett svårt uppdrag. Kursplaner- och ämnesplaner i dagens skola är inte samma som när många föräldrar gick i skolan och det kan därför vara svårt att hjälpa till med läxor – dessutom har många inte alltid den tid som krävs för att helhjärtat hjälpa sina barn. Ett sätt att bistå barnen i sin utbildning kan därför vara att anlita studiehjälp – vilket Smartstudies har lång erfarenhet att erbjuda.

 

Privatundervisning i matematik för alla åldrar

Smartstudies erbjuder mattehjälp för elever i gymnasium, grundskola men även för de som läser matematik på grundnivå eller avancerad nivå inom högre utbildning. Det kan handla om allt från enklare stöd med att förklara hur begrepp ska användas, vad formler innebär eller hur man bäst kan ta sig an matematiska problem. Alla har möjligheten att bli duktiga inom matematik, det viktiga är bara att man lär sig metodiken och vågar repetera den om och om igen. Det finns inga genvägar till att bli bra på matte – men alla kan det om man bara får gott om tid med en bra lärare och anstränger sig.

 

Läxhjälp som utgår ifrån elevens behov

För Smartstudies är det helt avgörande att utforma undervisningen utifrån elevens behov och önskemål. Vissa elever har exempelvis lättare med muntlig produktion än skriftlig produktion, då inriktar vi läxhjälpen på den skriftliga produktionen för att eleven ska förbättra sina färdigheter där. Vi arbetar alltid diagnostiskt för att vi ska kunna lägga extra krut i undervisningen på de områden där eleven har störst utmaningar. Ett annat bolag som också jobbar diagnostiskt med läxhjälp är Allakando.

 

Privatlärare som själva har läst det de ska undervisa i

En sak som sannolikt har gjort Smartstudies mycket framgångsrikt är deras skickliga och duktiga privatlärare. Lärarna har ofta själva pluggat just den kurs eller det ämne som de ska undervisa andra elever i – vilket gör att de vet vilka knep och tips som är bra för att klara sig så bra som möjligt i ämnet. Privatlärarna är som regel studenter inom högre utbildning som mot en ersättning åtar sig uppdrag inom läxhjälp. Det finns nu en särskilt stor efterfrågan på mattelärare hos Smartstudies. Om du är bra på matematik och dessutom är duktig på att förklara saker så att andra förstår, så kan uppdraget som lärare vara något för dig.


 

webmaster

Author webmaster

More posts by webmaster