Skip to main content
SÖFRE

Stor efterfrågan på nanny som kan balansera lek och lärande

Allt fler familjer vill ha pedagogiska inslag i sin barnpassning, berättar företaget myNanny som erbjudit barnvakter  sedan 2007. Det handlar om familjer som på ett lekfullt sätt vill att barnen, anpassat efter ålder och mognad, ska få utveckla färdigheter som att skriva och att räkna.

 

Det har blivit allt vanligare i Sverige att familjer beslutar sig för att ta in en professionell nanny till familjen. Exakt vad detta beror på är svårt att slå fast, men ett rimligt antagande är att de hänger samman med en samhällsutveckling där allt fler familjer känner svårigheter att få vardagen att gå ihop. Många upplever det som svårt att förmå balansera privatlivets olika åtaganden med yrkeslivets åtaganden och känner att de varken kan ge hundra procent någonstans, då man känner sig så trött och stressad. Det är i allra högsta grad mänskligt. För många har en bra lösning då blivit att anlita en barnflicka som kan avlasta familjen. Vanligt är att en nanny bistår i att hämta barn på dagis eller i skolan, i förekommande fall följa med till fritidsaktiviteter och leka och umgås med barnet eller barnen i hemmet. myNanny har i över 13 års tid bedrivit barnvaktsverksamhet och har flera olika upplägg, kontakta företaget för mer information om hur en barnvakt kan hjälpa dig.

 

Flera aktörer som erbjuder nanny – har lett till förbättrade koncept

MyNanny är inte ensamma om att erbjuda barnvaktstjänster i Sverige. Det är i grunden bra med en marknad med många aktörer som kan ha olika profil och inriktningar. Vid sidan av myNanny finns exempelvis företaget NannyPoppins som erbjuder barnvakter under liknande premisser som myNanny. MyNanny gör stora ansträngningar för att matcha ihop dig med den nanny de tror bäst kommer möta era behov och önskemål.

 

Vad innebär pedagogisk nanny?

Barnpassning med en pedagogisk inriktning innebär att barnvakten, under delar av tiden med barnet, bistår med lärande i olika former. Om det är elever i förskolan kan det handla om att på ett mycket lekfullt sätt prata om världen eller göra spännande lekar med lärandeinslag, handlar det om äldre barn kan det vara att hjälpa till att öva på multiplikationstabellen eller träna på glosor i engelska.

 

Stor del av barnpassningen kan utgöras av pedagogiska inslag

När du anlitar en barnvakt i Sverige idag så omfattas det av RUT-avdraget, det vill säga att du får göra avdrag på skatten för det. Men för att barnpassningen ska omfattas av RUT-avdraget får den inte innehålla så stora pedagogiska moment, max 1/10 av tiden får avsättas för strikt läxläsning.

 

Du kan få hjälp av en nanny över hela landet

MyNanny är verksamma över hela landet. Du kan få hjälp av en barnvakt i Stockholm, såväl som i andra delar av landet. Faktum är att bolaget har knutit till sig duktiga anställda över hela landet, vilket innebär att bolaget kan erbjuda sina tjänster på de allra flesta ställena i Sverige. Ta reda på mer om hur du anlitar en barnvakt från NannyPoppins här

 

webmaster

Author webmaster

More posts by webmaster